tridral

By tridral

Clic a Rhedeg

Clic a Rhedeg ~ Click and Run

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aeth Nor'dzin allan am daith cerdded sionc. Es i gyda hi gyda fy nghamera. Roedd profiad diddorol oherwydd doedd Nor'dzin ddim yn stopio. Os roeddwn i eisiau tynnu ffotograff roedd rhaid i mi wneud e yn gyflym - stop, gwneud penderfyniad, tynnu ffotograff, ac yn rhedeg i gadw i fyny gyda Nor'dzin.  Doedd dim amser i feddwl o gwbl.  Maen ffordd i fod yn fwy digymell gyda ffotograffiaeth.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin went out for a brisk walk. I went with her with my camera. It was an interesting experience because Nor'dzin didn't stop. If I wanted to take a photo I had to do it quickly - stop, make a decision, take a photo, and run to keep up with Nor'dzin. There was no time to think at all. It's a way to be more spontaneous with photography.

Comments
Sign in or get an account to comment.