Ar Gyflymder

Ar Gyflymder ~ At Speed

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Es i allan â Nor'dzin am daith cerdded sionc eto fel ar y 14eg. Felly roedd rhaid i mi dynnu ffotograffau yn gyflym iawn heb stopio i feddwl. Mae'n ymarfer diddorol - mewn mwy ffordd nag un.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I went out with Nor'dzin for a brisk walk again as on the 14th. So I had to take photographs very quickly without stopping to think. It's an interesting exercise - in more ways than one.

Comments
Sign in or get an account to comment.