Casglu eich ffrwyth eich hun

Casglu eich ffrwyth eich hun ~ Pick your own fruit

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae ein gardd ni yn edrych fel parc neu weithiau fel jyngl ond y naill ffordd neu'r llall mae'n llawn o fywyd. Rydyn ni wedi dechrau casglu'r mafon.  Rydyn ni'n meddwl y byddwn ni'n cael llawer o ffrwythau eleni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Our garden looks like a park or sometimes a jungle but either way it's full of life. We have started picking the raspberries. We think we're going to have a lot of fruit this year.

Comments
Sign in or get an account to comment.