tridral

By tridral

Troad y Rhod

Troad y Rhod ~ Solstice, Change of Season, Change of Circumstances

Troad y Rhod
‘summer solstice’, ‘A change of season; also said of persons becoming altered in their circumstances’

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw roedd Nor'dzin wedi cael ei hapwyntiad i gael ei ail frechiad hi - yn fferyllfa Tesco. Tesco! - roedden ni'n gobeithio'r basai fe 'Tesco gorau', nid rhywbeth rhad.  Roedden nhw'n gyflym iawn, wrth gwrs roedd Nor'dzin yn gallu defnyddio'r eil ‘deg brechiad neu lai’.


Felly mae hynny'n wedi bod cael ei wneud. Mae'r ddau ohonom wedi cael y ddau frechiad. Yn gobeithio efallai y bydd e'n helpu ni osgoi haint, er byddwn ni'n dal yn gymer rhagofalon.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today Nor'dzin had her appointment for her second vaccination - at a Tesco pharmacy. Tesco! - we hoped it would be 'Tesco's finest', not something cheap. They were very fast, of course Nor'dzin was able to use the 'ten vaccines or less' aisle.

So that's been done. We both have had both vaccinations. Hopefully it may help us avoid infection, although we will still take precautions.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.