Yn y dre ar ddiwrnod glawog

Yn y dre ar ddiwrnod glawog ~ In town on a rainy day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedden ni'n mynd i fynd i fflat Daniel i wneud tipyn bach o arddio cyn mynd i'r dre cael pitsa gyda'n gilydd.  Wel, wrth gwrs doedd y tywydd ddim yn ddigon da am arddio - ond roedden ni'n dal yn meddwl roedd pitsa yn syniad da. Cwrddon ni â Daniel ar y bwyty - yr un bwyty fel yr wythnos diwethaf. Roedd e'n dda cwrdd â Daniel, ac roedden ni wedi cael pitsas blasus iawn. Rydyn ni'n gobeithio y byddan ni'n gallu gwneud tipyn bach o arddio'r wythnos nesa.

Roedden ni'n lwcus i seiclo adre pan roedd y tywydd yn sych. Ar ôl i  ni gyrraedd adre dechreuodd hi fwrw blad yn drwm iawn ac yn cadw bwrw glaw am weddill y dydd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We were going to go to Daniel's flat to do some gardening before going to town to have a pizza together. Well, of course the weather wasn't good enough for gardening - but we still thought pizza was a good idea. We met Daniel at the restaurant - the same restaurant as last week. It was good to meet woth Daniel, and we had delicious pizzas. We hope to be able to do a bit of gardening next week.

We were lucky to ride home when the weather was dry. When we got home it started raining very heavily and kept raining for the rest of the day.

Comments
Sign in or get an account to comment.