Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd Hapus ~ Happy Birthday

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedden ni'n hapus iawn treulio amser gyda Richard a theulu i ddathlu pen-blwydd Richard. Roedd e'n teimlo bron yn normal i fod gyda'i gilydd yn y tŷ. Roedden ni'n gallu chwarae gyda'r plant cyn casglu llawer o fwyd o'n hoff fwyty Twrcaidd.  Roedd e'n flasus iawn (a digon ohono). Yn hwyrach, ar ôl Zoe wedi cael ei chyntun, gwnaethon ni fwynhau cacen siocled Nor'dzin (gyda thân gwyllt ar y top). Roedd diwrnod hapus iawn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We were very happy to spend time with Richard and family to celebrate Richard's birthday. It felt almost normal to be together in the house. We were able to play with the children before collecting lots of food from our favorite Turkish restaurant. It was delicious (and plenty of it). Later, after Zoe had her nap, we enjoyed Nor'dzin's chocolate cake (with a firework on top). It was a very happy day.

Comments
Sign in or get an account to comment.