Ar y ffordd eto

Ar y ffordd eto ~ On the road again

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doedd hi ddim yn bwrw glaw yn gynnar yn y bore (er gwnaeth hi'n bwrw glaw am weddill y dydd), felly roedd cyfle gyda fi i redeg fy nghylched 5k o gwmpas y strydoedd.  Rydw i'n hoffi rhedeg yn y tywyllwch, pan mae'r strydoedd yn dawel ac yn wag.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It wasn't raining early in the morning (although it did rain for the rest of the day), so I had the opportunity to run my 5k circuit around the streets. I like to run in the dark, when the streets are quiet and empty.

Comments
Sign in or get an account to comment.