tridral

By tridral

Lliwiau Siriol

Lliwiau Siriol ~ Cheerful Colours

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i'r dre ar y bws heddiw. Roedd Nor'dzin yn eisiau mynd â'i ffôn i'w hatgyweirio, a roeddwn i eisiau prynu esgidiau rhedeg newydd - roedd fy hen esgidiau  wedi treulio.  Ar ôl alldaith lwyddiannus aethon ni i' Turtle Bay' am pryd o fwyd.  Mae 'Turtle Bay' yn bwyty caribïaidd ac nid oedden ni erioed wedi bwyta yno o'r blaen.  Roedd yr addurniad fel caban caribïaidd gyda posteri Rastafari ar y waliau. Hoffais y lliwiau siriol hefyd. Roedd y fwyd yn dda iawn. Byddan ni si┼Ár o fod yn mynd yno eto ar un o'n teithiau prin i'r dref.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to town by bus today. Nor'dzin wanted to take her phone to be mended, and I wanted to buy new running shoes - my old shoes were worn out. After a successful expedition we went to 'Turtle Bay' for a meal. 'Turtle Bay' is a Caribbean restaurant and we had never eaten there before. The decoration was like a Caribbean shack with Rastafari posters on the walls. I also liked the cheerful colours. The food was really good. We'll probably be going there again on one of our rare trips to town.

Comments
Sign in or get an account to comment.