tridral

By tridral

Yr Olwyn Bywyd

Yr Olwyn Bywyd ~ The Wheel of Life

(Caerdydd / Cardiff)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dwy flynedd yn ôl (cyn y pandemig, os dych chi'n gallu cofio'r adeg) aethon ni ar bererindod i Nepal a Bhutan.  Roedd Nor'dzin yn chwilio ar rywun oedd gallu peintio 'Yr Olwyn Bywyd' i'w manyleb. Gwnaethon ni ffeindio 'Zorig Thangka Gallery and Art School' a dwedon nhw'r gallen paentio'r Thangka iddi. Gwnaeth Nor'dzin gadael blaendal a gwnaeth yr artist yn dechrau gwaith. Maen nhw wedi bod mewn cysylltiad dros y blynyddoedd ac roedd e'n dda iawn i weld datblygiad y gwaith o dro i dro. Yn ddiweddar ysgrifennon nhw i ddweud roedd y gwaith yn gorffen ac ar ei ffordd. Heddiw  - ar ôl dwy flynedd a phedwar diwrnod ers i ni siarad â'r artist am y tro cyntaf - fe gyrhaeddodd. Mae Nor'dzin yn falch iawn gyda'r gwaith ac mae hi'n edrych ymlaen at fframio fe mewn brocêd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Two years ago (before the pandemic, if you can remember) we went on a pilgrimage to Nepal and Bhutan. Nor'dzin was looking for someone who could paint 'The Wheel of Life' to her specification. We found 'Zorig Thangka Gallery and Art School' and they told her that they could paint the Thangka for her. Nor'dzin left a deposit and the artist began work. They have been in contact over the years and it was really good to see the work develop from time to time. They recently wrote to say the work was finished and on its way. Today- after two years and four days since we first spoke to the artist - it arrived. Nor'dzin is delighted with the work and is looking forward to framing it in brocade.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.