tridral

By tridral

Clirio'r malurion

Clirio'r malurion ~ Clearing the debris

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treuliais i dair awr yn yr ardd yn torri'r canghennau a brigau o'r ywen. Rydw i'n torri nhw digon bach i losgi neu roi yn y bin gwyrdd.  Roedd tair awr digon o amser i wneud hanner o'r gwaith.  Yn y cyfamser roedd Nor'din yn y tŷ yn gwneud ffrog.  Gyda'r nos es i allan eto i losgi rhai o'r malurion. Roedd diwrnod prysur a llwyddiannus - ond yfory rydyn ni'n gobeithio gweld mwy o'n gilydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I spent three hours in the garden cutting the branches and twigs of the yew. I cut them small enough to burn or put in the green bin. Three hours was enough time to do half the work. Meanwhile Nor'din was in the house making a dress. In the evening I went out again to burn some of the debris. It was a busy and successful day - but tomorrow we hope to see more of each other.

Comments
Sign in or get an account to comment.