tridral

By tridral

Diwrnod pobi

Diwrnod pobi ~ Baking day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doeddwn i ddim wedi cysgu yn dda nos Wener, felly roeddwn i dipyn bach diwerth dydd Sadwrn. Treuliais i'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn darllen.  Roedd Nor'dzin, fodd bynnag, yn weithgar iawn, gyda phobi bara, pobi cacen, gwneud cawl a gweithio ar wneud gwisg hefyd. Yn gobeithio bydda i'n ailymuno â'i bywyd deinamig ddydd Sul.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I hadn't slept well on Friday night, so I was a bit useless on Saturday. I spent most of the day reading. Nor'dzin, however, was very active, also baking bread, baking a cake, making soup and working on dressmaking. Hopefully I'll rejoin her dynamic life on Sunday.

Comments
Sign in or get an account to comment.