tridral

By tridral

Gweler sut maen nhw'n tyfu

Gweler sut maen nhw'n tyfu ~ See how they grow

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ymwelon ni â Richard, Steph a'r plant heddiw. Roedd e'n ymddangos fel amser hir ers roedden ni wedi gweld nhw. Mae Steph yn mynd i gynhadledd yn Rhydychen. Hwn bydd y tro cyntaf ei bod hi wedi bod i ffwrdd o'r plant ac y tro cyntaf am Richard i ofal am y ddau ohonyn nhw ar ei ben ei hunan. Yn ffodus mae'n ddim ond tan ddydd Mawrth. Mae'r ardd ac mae'r plant yn tyfu yn gyflym. Treulion ni amser edmygu’r cynnydd yn yr ardd. Mae Richard a Steph wedi bod yn trawsffurfio fe gyda blodau ar ben hen nodwedd ddŵr. Gwnaethon ni chwarae gemau gyda'r plant ac yn bwyta cinio gyda nhw cyn roedd e'n amser iddyn nhw fyn i'r gwely. Helpon ni Richard i roi'r plant i wely heno - ond rydyn ni'n meddwl mai'n gallu ymdopi gyda nhw ar ei ben ei hun.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We visited Richard, Steph and the children today. It seemed like a long time since we had seen them. Steph is going to a conference in Oxford. This will be the first time she has been away from the children and the first time for Richard to care for the two of them alone. Fortunately it's only until Tuesday. The garden and the children are growing fast. We spent time admiring the progress of the garden. Richard and Steph have been transforming it with flowers on top of an old water feature. We played games with the children and ate dinner with them before it was time for them to go to bed. We helped Richard get the children to bed tonight - but we think he can cope with them alone.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.