Tan y flwyddyn nesa

Tan y flwyddyn nesa ~ Until next year

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r cennin Pedr wedi para'n dda iawn iawn eleni.  Mae rhai ohonyn nhw yn mynd yn sych nawr, a rhai arall yn dal yn blodeuo. Rydw i'n meddwl mai e wedi bod blwyddyn dda am flodau'n barod, ac mae'r coed ffrwythau yn eu blodau nawr hefyd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The daffodils have lasted very well this year. Some of them are getting dry now, while others are still in bloom. I think it's been a good year for flowers already, and the fruit trees are in bloom now too.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.