Gwibdaith i'r ganiolfan arddio

Gwibdaith i'r ganiolfan arddio ~ A trip to the garden centre

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aeth y tri ohonon ni (ar ein beiciau wrth gwrs) i'r Ganolfan Arddio yn Radur. Roedd y wibdaith yn bleserus unwaith roeddwn ni'n ar y llwybr i ffwrdd o'r traffig.  Gwnaethon ni edmygu'r addurniad ar y wâl o'r Ganolfan Arddio - lle rhywun wedi defnyddio pibell ddŵr a goleuadau Nadolig i wneud delwedd o ddyfrio'r blodau. Roedd Nor'dzin eisiau prynu planhigion bach i roi y tu allan y tŷ ar y dreif, a ffeindion ni rhai o flodau bach pert byddai hynny'n ffitio yn ein panniers. Yn anffodus roedd y bwyty ar gau ond roedden ni'n gallu prynu coffi a phastai o'r bar byrbryd ac yn cael 'picnic' ar y glaswellt wrth ochr y maes parcio cyn seiclo adre.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The three of us (on our bikes of course) went to the Garden Center in Radyr. The trip was enjoyable once we were on the path away from the traffic. We admired the decoration on the wall of the Garden Center - where someone used a water pipe and Christmas lights to make an image of watering the flowers. Nor'dzin wanted to buy small plants to put outside the house on the drive, and we found some pretty little flowers that would fit in our panniers. Unfortunately the restaurant was closed but we were able to buy coffee and pastries from the snack bar and have a 'picnic' on the grass beside the car park before cycling home.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.