Yn syllu ar yr awyr

Yn syllu ar yr awyr ~ Gazing at the sky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd yr awyr yn eithaf ysblennydd heddiw. Es i i'r siopau yn y pentref i brynu rhai o fwyd am barti pen-blwydd Nor'dzin ddydd Sul. Mae hi'n hoffi pethau eithaf syml, felly roedd y siopa yn syml hefyd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The sky was quite spectacular today. I went to the shops in the village to buy some food for Nor'dzin's birthday party on Sunday. She likes pretty simple things, so the shopping was simple too.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.