tridral

By tridral

Taith gerdded gyda'r nos

Taith gerdded gyda'r nos ~ Evening walk

'Far away, across the fields, the tolling of the iron bell, calls the faithful to their knees, to hear the softly-spoken magic spells.'
--Roger Waters, 'Time'

Bell i ffwrdd, ar draws y caeau, y cnulio o'r gloch haearn, yn galw'r ffyddlon i'w pengliniau, i glywed y swynion hud a siaredir yn feddal.
--Dyfroedd Twyllodrus, 'Amser' (fy ymgais i gyfieithu)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Un o fy hoff bethau am ddiwrnod pleidleisio yw cerdded i'r orsaf bleidleisio, mewn tywydd da, ac yn gweld llawer o bobol eraill ar y strydoedd hefyd.  Heno roedd y ciw yn hir iawn ac roedd y tywydd yn eithaf oer. Mwynheuon ni edrych ar y blodau a'r tai ar hyd y stryd pan roeddwn ni'n aros am ein tro i fynd i mewn i'r eglwys yn gymdeithasol pell. Rydw i'n meddwl bod rhaid i ni fwynhau bob eiliad - hyd yn oed wrth giwio i wneud marciau ar ddarnau o bapur.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

One of my favourite things about polling day is walking to the polling station, in good weather, and seeing many other people on the streets as well. Tonight the queue was very long and the weather was quite cold. We enjoyed looking at the flowers and houses along the street while we waited for our turn to enter the socially distant church. I think we have to enjoy every moment - even when queuing to make marks on pieces of paper.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.