tridral

By tridral

Brysur...

Brysur... ~ Busy...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

(Os oes unrhyw un yn dilyn y saga e-lyfrau) Rydyn ni wedi penderfynu cadw ymlaen gyda e-lyfrau ac yn ceisio gorffen nhw i gyd (tua deg ohonyn nhw) erbyn diwedd y mis. Yna bydden ni’n gallu cymryd saib ... Mae'r gwaith yn parhau...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

(If anyone is following the e-book saga) We've decided to keep going with e-books and try to finish them all (about ten of them) by the end of the month. Then we could take a break ... The work continues ...  

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.