Ymhyfrydu ar ddiwedd y twnnel

Ymhyfrydu ar ddiwedd y twnnel ~ Delight at the end of the tunnel

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn wedi bod yn gweithio yn galed iawn ar e-lyfrau - nid dim ond yn trosi llyfrau yn e-lyfrau, ond creu system ailadroddadwy sy'n gwneud y gwaith mor syml â phosibl. Heddiw, gwnaethon ni gyhoeddi ein llyfr cyntaf gyda'r system hon. Popeth yn gweithio ac rydyn ni'n hapus iawn gyda fe.

Byddan ni'n parhau gyda e-lyfrau, ond nawr rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n gallu gwneud pethau arall hefyd. Er enghraifft garddio, neu darllen Blipfoto...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We've been working very hard on ebooks - not just converting books into ebooks, but creating a repeatable system that makes the job as simple as possible. Today we published our first book with this system. Everything works and we're very happy with it.

We'll continue with ebooks, but now we feel we can do other things as well. For example gardening, or reading Blipfoto ...
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.