I gyd mewn diwrnod o waith

I gyd mewn diwrnod o waith ~ All in a day's work

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni weithio yn galed heddiw. Gosodasom ni bedair pabell fawr yn barod am yr enciliad nesa. Byddan nhw'n aros i fyny am y tymor, rydyn ni'n meddwl tan fis Medi neu fis Hydref. Mae'n dda i weld ein Lotus Belle yn ôl ar waith eto. Roedden ni'n hapus iawn gyda'r gwaith heddiw ond rydyn ni wedi blino nawr.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We worked hard today. We set up four large tents ready for the next retreat. They'll stay up for the season, we think until September or October. It's good to see our Lotus Belle back in action again. We were very happy with the work today but we are tired now.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.