tridral

By tridral

Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn

Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn ~ The Path Down to the Valley

Ond mae'r llwybr lawr i'r dyffryn yn arwain at y fan,
Lle mae glannau'n hanes ni. /

But the path down to the valley leads me to the place
where lies the land of our story.
-- Elin Fflur, 'Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn'

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Lle hudolus yw Drala Jong ac roedd yn wych i dreulio ychydig ddiwrnodau yno. Cefais i'r amser y bore yma i gerdded i lawr un o'r llwybrau tawel ac yn eistedd i lawr yng nghanol natur am sbel.

Gwnaethon ni gosod mwy o bebyll i fyny heddiw cyn roedd e'n amser i fynd adre. Rydyn ni wedi gwneud popeth roedden ni'n bwriadu ei wneud wrth baratoi'r pebyll - roedden ni'n lwcus iawn gyda'r tywydd cynnes a sych. Rydyn ni'n gobeithio y bydd yr ymwelwyr yn gyfforddus yn ein lletyau.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Drala Jong is a magical place and it was great to spend a few days there. I had the time this morning to walk down one of the quiet trails and sit down in the middle of nature for a while.

We set up more tents today before it was time to go home. We've done everything we set out to do in preparing the tents - we were very lucky with the warm and dry weather. We hope that the visitors will be comfortable in our accommodation.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.