Ymdeimlad o ryfeddod

Ymdeimlad o ryfeddod ~ A sense of wonder

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd pen-blwydd Nor'dzin heddiw a daeth Richard, Steph a theulu ymweld â ni. Mae rheolau newydd gyda ni nawr ac rydyn ni'n gallu creu aelwyd estynedig gyda nhw, cwrdd dan do, a hyd yn oed cwtsh hefyd. Roedd bron yn normal, er bod normal yn teimlo'n rhyfedd. Roedden ni'n gallu chwarae, sgwrsio, ac yn bwyta gyda'n gilydd o gwmpas yr un bwrdd am y tro cyntaf am amser hir. Roedd yn ddiwrnod hapus iawn ac rydyn ni'n edrych ymlaen at fwy fel hon - i bawb.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was Nor'dzin's birthday today and Richard, Steph and family visited us. We have new rules now and we can create an extended household with them, meet indoors, and even cuddle too. It was almost normal, though normal felt weird. We were able to play, chat, and eat together around the same table for the first time for a long time. It was a very happy day and we look forward to more like this - for everyone.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.