Cymryd egwyl

Cymryd egwyl ~ Take a break

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rhwng gweithio ar e-lyfr (ar ôl e-lyfr) roed rhaid i mi gymryd egwyl i grwydro o gwmpas yr ardd. Rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n hanner ffordd trwy'r e-lyfrau ac rydyn' ni'n gobeithio  gorffen nhw i gyd erbyn diwedd y mis.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Between working on e-book (after e-book) I had to take a break to wander around the garden. We think we're half way through the ebooks and hope to finish them all by the end of the month.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.