tridral

By tridral

Rhywbeth adeiladol

Rhywbeth adeiladol ~ Something construtive

“We are making photographs to understand what our lives mean to us.”
—Ralph Hattersley

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cymeron ni seibiant o'n gwaith arferol ac yn ddechrau adeiladu ein hanrhegion pen-blwydd. Roeddwn i'n adeiladu teigr Lego ac roedd Nor'dzin yn adeiladu rhediad marmor pren. Yn ingol, ei hanrheg yn dod o 'Ugears Models' yn Wcráin. Mae'r pecyn adeiladu yn anhygoel - mae rhannau'n cael eu torri gyda manwl gywirdeb rhyfeddol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld y rhediad marmor yn gweithio.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We took a break from our normal work and started building our birthday presents. I was building a Lego tiger and Nor'dzin was building a wooden marble run. Poignantly, her present comes from 'Ugears Models' in Ukraine. The construction kit is amazing - parts are cut with astonishing precision. We look forward to seeing the marble run in action.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.