tridral

By tridral

Bron â gorffen

Bron â gorffen  ~ Nearly finished

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ffotograff cyflym ar ddiwrnod prysur ...

Rydyn ni'n bron â gorffen gyda e-lyfrau nawr - oherwydd rydyn ni'n bron iawn wedi dal i fyny â'r llyfrau clawr meddal. Bydd e'n dda i wneud rhywbeth arall am newid - efallai hyd yn oed rhywfaint o arddio.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

A quick photo on a busy day ...

We're almost finished with ebooks now - because we've almost caught up with the paperbacks. it'll be good to do something else for a change change - maybe even some gardening.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.