Amser Stori

Amser Stori ~ Story Time

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Unwaith ar y tro roedd firws ...

Nid ydym yn gwybod beth fydd ein hwyrion yn ei ddweud wrth eu hwyrion am eu blynyddoedd am gynnar - beth fyddan nhw eu cofio? Am y tro mai'n dda ein bod ni'n gallu cwrdd dan do unwaith eto. Roedden ni wedi cael prynhawn da gyda Richard, Steph a'r plant. Roedd y tywydd yn wlyb iawn, felly doedden ni nim yn gallu mynd allan, ond gwnaethon ni chwarae gemau ac yn darllen straeon. Archebon ni gormod o fwyd o'r bwyty Twrcaidd gerllaw ac roedd e'n ddigon ar gyfer prydau bwyd ganol dydd a min nos hefyd.

Roedd diwrnod da ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd eto yn fuan. Efallai os rydyn ni i gyd yn ofalus, rydyn ni'n gallu byw'n hapus byth wedi hynny...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Once upon a time there was a virus ...

We do not know what our grandchildren will tell their grandchildren about their early years - what will they remember? For now it's good that we can meet indoors again. We had a good afternoon with Richard, Steph and the children. The weather was very wet, so we couldn't get out, but we played games and read stories. We ordered too much food from the nearby Turkish restaurant and it was enough for midday and evening meals too.

It was a good day and we look forward to meeting again soon. Maybe if we're all careful, we can live happily ever after ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.