tridral

By tridral

Blodyn ffrwythau ciwi

Blodyn ffrwythau ciwi ~ Kiwi Fruit Flowers

Gwallgo - Meinir Gwilym

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r ardd wedi mynd yn 'wallgo' eleni. Mae popeth yn tyfu yn gyflym iawn. Hefyd, rhai o bethau'n tyfu nad ydyn ni wedi'u gweld o'r blaen - fel blodau ffrwythau ciwi. Mae llawer ohonyn nhw gyda ni  ar y planhigyn ciwi. Y llynedd cawson ni grawnwin, eleni efallai cawn ni ychydig o ffrwythau ciwi.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The garden has gone crazy this year. Everything is growing very quickly. Also, some things are growing that haven't seen before - like kiwi fruit flowers. We have a lot of them on the kiwi plant. Last year we had grapes, this year we might get some kiwi fruit.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.