tridral

By tridral

Coffi'r Bore

Coffi'r Bore ~ Morning coffee

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n arfer yfed coffi yn y bore o ‘Kuksa’, cwpan pren o'r Ffindir. Ar ôl llawer o goffi (ac achlysurol, gwin (ond dim yn y bore)) mae'r tu mewn i'r cwpan wedi dechrau disgleirio. Gyda'r gosodiad 'cymylog' ar gamera'r ffôn mae'n edrych fel y wawr neu'r machlud.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I usually drink coffee in the morning from a ‘Kuksa’, a wooden cup from Finland. After much coffee (and occasionally wine (but not in the morning)) the inside of the cup has begun to shine. With the 'cloudy' setting on the phone camera it looks like dawn or sunset.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.