Ar ôl y glaw

Ar ôl y glaw ~ After the rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i wedi cael llawer o flychau o ffotograffau yn eistedd yn y tŷ am oesoedd, ond - fel arfer - nawr rydw i wedi dechrau sganio nhw, rydw i eisiau cadw ar y gwaith nes eu bod wedi gorffen.  Mae’n ddiddorol i weld llawer o hen ffotograffau fy nheulu ac weld eu bywydau dros amser.  Mae'n ddiddorol i feddwl am fy mam yn y Fyddin Tir Menywod a fy nhad yn y Llu Awyr Brenhinol yn y pedwardegau yn gwneud cartref gyda'n gilydd yn y pumdegau. Roedd yn fyd gwahanol bryd hynny.

Mae'r glaw wedi stopio - am y tro - a manteisiais i ar y cyfle i grwydro'r ardd. Mae'r Montbretia yn blodeuo nawr ac maen nhw'n edrych yn dda ar ôl y glaw.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I've had lots of boxes of photographs sitting in the house for ages, but - as always - now I've started scanning them, I want to keep working until they're finished. It is interesting to see many of my family's old photographs and see their lives over time. It's interesting to think of my mother in the Women's Land Army and my father in the RAF in the forties making a home together in the fifties. It was a different world then.

The rain has stopped - for now - and I took the opportunity to explore the garden. The Montbretia is blooming now and they look good after the rain.

Comments
Sign in or get an account to comment.