Yn rhedeg o gwmpas mewn cylchoedd

Yn rhedeg o gwmpas mewn cylchoedd ~ Running around in circles

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n mynd i gymryd rhan yn y Caerdydd 10C (https://www.cardiff10k.cymru/), ar 1af Medi i godi arian o'n Hapêl Canolfan Myfyrdod - Drala Jong (http://drala-jong.org).

Allai i ddim yn rhedeg o gwbl flwyddyn yn ôl a nawr rydw i'n edrych ymlaen at redeg gyda miloedd o bobl arall. Rydw i erioed wedi cymryd rhan mewn ras o'r blaen. Yn ffodus mae cyn-gydweithiwr wedi dweud y bydd hi'n cymryd rhan i redeg gyda fi. Rydw i’n ddiolchgar iddi hi.

Rydw i wedi bod yn meddwl bod rhaid i mi ddod i arfer â'r pellter er mwyn bod yn barod ar gyfer mis Medi. Felly rhedais i 11c y bore 'ma.  Rydw i erioed wedi rhedeg mor hir o'r blaen.

Rhedodd Nor'dzin yn y prynhawn ar y Parc Mynydd Bychan, a phan roedd hi'n rhedeg crwydrais i drwy'r coed i dynnu lluniau. Cwrddon ni ar ôl iddi hi orffen rhedeg ac aethon ni i hufen iâ a phaned ar y ciosg yn y parc.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm going to take part in Cardiff 10K  (https://www.cardiff10k.cymru/), on 1st September to raise money from our Meditation Center Appeal - Drala Jong (http://drala-jong.org).

I couldn't run at all a year ago and now I'm looking forward to running with thousands of other people. I've never taken part in a race before. Fortunately a former colleague has said she will be taking part to run with me. I am grateful to her.

I've been thinking that I have to get used to the distance in order to be ready for September. So I ran 11k this morning. I've never run so far before.

Nor'dzin ran in the afternoon on the Heath Park, and when she ran I walked through the woods to take photos. We met after she finished running and we went to ice cream and a cup of tea on the kiosk in the park.

Comments
Sign in or get an account to comment.