Rhedeg y Taith Taff

Rhedeg y Taith Taff ~ Running the Taff Trail

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dechreuais i redeg yn hwyr yn fy mywyd gyda 'Soffa i 5k' yn 2018. Ar y pryd roedd her i redeg am funud. Ar ôl dwy flwyddyn mae popeth yn wahanol ac rydw i'n gallu rhedeg am fry nag awr a hanner. Rydw i'n mwynhau rhediad hir - ond nid un gyflym. Heddiw rhedais i 13 cilomedr i Dongwynlais ac yn ôl ar hyd y Taf. Rydw i'n hoffi rhedeg yn y cefn gwlad yn gynnar yn y bore. Mae rhaid i mi ddweud fy mod i'n synnu a diolchgarwch am fy ffitrwydd. Yn yr ysgol roeddwn i'n wastad y plentyn olaf yn rhedeg o gwmpas y cae. Dydw i ddim yn gwybod pa mor hir y bydda i'n gallu rhedeg fel hon, ond bydda i'n ceisio dal ati, dim ond oherwydd fy mod i'n mwynhau'r profiad.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I started running late in life with 'Couch to 5k' in 2018. At the time it was a challenge to run for a minute. After two years everything is different and I can run for over an hour and a half. I enjoy a long run - but not a fast one. Today I ran 13 kilometers to Tongwynlais and back along the Taff. I like running in the countryside early in the morning. I have to say I'm amazed and thankful for my fitness. At school I was always the last child running around the field. I don't know how long I'll be able to run this way, but I'll try to keep going, just because I enjoy the experience.

Comments
Sign in or get an account to comment.