tridral

By tridral

Rhosod mewn amodau amrywiol

Rhosod mewn amodau amrywiol ~ Roses in various conditions

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rhosod newydd, rhosod yn blodeuo, rhosod yn pydru, i gyd gyda'i gilydd ar yr un planhigyn.

Heddiw derbyniodd Nor'dzin ei chanlyniadau Covid - fel roedden ni'n disgwyl - negyddol. Rydyn ni'n hapus nawr bod y teulu cyfan yn negyddol.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

New roses, blooming roses, rotting roses, all together on the same plant.

Today Nor'dzin received her Covid results - as we expected - negative. We are happy now that the whole family is negative.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.