Ceidwad y Goleudy

Ceidwad y Goleudy  ~ Lighthouse Keeper

"Dyma gan a achubwyd o donnau y moroedd / Fe'i gwelwyd yno'n boddi gan geidwad y goleudy / Fe'i clywodd yn gweiddi 'A wnei di f'achub i?'/ Can a oedd yn llithro rhwng muriau llaith anghofio / Ceidwad y goleudy ydwyf i."
-- 'Ceidwad y Goleudy' - Bryn Fôn
 
"Here's a song that was rescued from the waves of the sea / She was seen there drowning, by the lighthouse keeper / He heard her crying 'Will you rescue me?' / A song that was slipping between the wet walls of forgetting. / I am the lighthouse keeper"
-- 'Ceidwad y Goleudy' - Bryn Fôn

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Es i allan yn y glaw drwm i ddychwel llenni i Dunelm ar Ffordd Casnewydd. Er gwaetha'r tywydd roedden ni'n meddwl y byddai orau i ddychwel y parsel yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Rydw i'm mwynhau seiclo hyd yn oed yn y glaw. Roedd yn daith rownd 13km, mi wnes i socian ac roedd rhaid i mi gynnau tân i sychu fy nillad pan wnes i gyrraedd adre.  Yn y prynhawn, wrth gwrs, daeth yr haul allan.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I went out in the heavy rain to return curtains to Dunelm on Newport Road. Despite the weather we thought it would be best to return the parcel sooner rather than later. I enjoy cycling even in the rain. It was a 13km round trip, I got soaked and I had to light a fire to dry my clothes when I got home. In the afternoon, of course, the sun came out..

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.