tridral

By tridral

Diwrnod teulu

Diwrnod teulu  ~ Family day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i'r Rhath i ddathlu pen-blwydd Richard heddiw. Roedd Nor'dzin wedi pobi cacen mewn siâp brics Lego (mae'r teulu i gyd yn frwd dros Lego), a wnaeth hi'n cario fe (yn ofalus) yn y fasged ar ei beic. Roeddwn i wedi anghofio’r anrheg, felly roedd rhaid i mi fynd yn ôl i'r tŷ. Roedd Nor'dzin a Daniel yn mynd i'r Rhath trwy’r parc, felly es i ar y ffyrdd, yn gyflym iawn, a wnaethon ni gyrraedd ar yr un amser

Cawson ni amser da gyda'n gilydd.  Gwnaeth pawb yn mwynhau cacen Nor'dzin, a wnaeth Richard yn gwerthfawrogi ei anrhegion. Gwnes i chwarae gyda drôn hofrennydd bach Steph, ei hedfan, ei dorri, a gwnes i helpu Richard trwsio fe. Gwnaethon ni  i chwaraea gyda'r plant ac yn darllen llyfrau gyda nhw nes iddo fe amser i fwyta. Gwnaethon ni archebu bwyd Twrcaidd a wnaethon ni bwyta fe yn yr heulwen yn yr ardd. Ar ddiwedd y pryd cawson ni cacen hufen iâ mawr wedi'i wneud gan Sam a Steph.


Gwnaethon ni seiclo adre ar y ffyrdd a wnaethon ni cyrraedd adre yn gyflym iawn.Roedd diwrnod hapus iawn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to Roath to celebrate Richard's birthday today. Nor'dzin baked a cake in the shape of a Lego brick (all the family are passionate about Lego), which she carried (carefully) in the basket on her bike. I had forgotten the gift, so I had to go back to the house. Nor'dzin and Daniel were going to Roath through the park, so I got on the roads, very quickly, and we arrived at the same time

We had a great time together. Everyone enjoyed Nor'dzin's cake, which made Richard appreciate his gifts. I played with Steph's small helicopter drone, flew it, broke it, and helped Richard fix it. We played with the children and read books with them until it was time to eat. We ordered Turkish food which we ate in the sunshine in the garden. At the end of the meal we had a giant ice cream cake made by Sam and Steph.

We cycled home on the roads and reached home very quickly.

It was a very happy day.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.