tridral

By tridral

Haf annisgwyl

Haf annisgwyl ~ Unexpected summer

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treuliais i'r bore (a hanner y prynhawn) ar y gwaith sied /cwtsh. Mae'n bron, bron, yn gorffen... Wel rydw i wedi dweud hynny o'r blaen, ond mae pethau bob amser yn cymryd ychydig yn hirach... Ar ôl bod yn gymylog ac yn gŵl yn y bore cynnar roedd y tywydd yn heulog ac yn eithaf poeth am y rhan fwyaf o'r dydd. Penderfynon ni fynd allan i Barc y Mynydd Bychan am awr neu dau i fwynhau'r haf annisgwyl.  Rydw i'n gobeithio byddwn yn gweld mwy o dywydd braf yn yr hydref. Byddai'n bleserus cyn y gaeaf a byddai'n rhoi i mi gyfle i orffen fy ngwaith adeiladu...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I spent the morning (and half of the afternoon) on the shed / cwtch work. It's almost finished ... Well I've said that before, but things always take a little longer... After being cloudy and cool in the early morning the weather was sunny and quite hot for most of the day. We decided to head out to Heath Park for an hour or two to enjoy the unexpected summer. I hope we see more nice weather in the autumn. It would be enjoyable before winter and would give me the opportunity to finish my construction work...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.