Cyn i'r hen bethau wedi diflannu

Cyn i'r hen bethau wedi diflannu ~ Before the old things have disappeared

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Es i i lawr y stryd i ymweld â'n masnachwyr lleol yr adeiladwyr. (Rydyn ni'n meddwl am brosiect adeiladu arall...) Ger yr iard adeiladwyr ydy hen dŷ a arferai fod yn hen siop. Rydw i'n cofio seiclo heibio fe ar fy meic tair olwyn pan roeddwn i ifanc iawn. Roedd siop bapurau ar y pryd ond mae e wedi bod ar gau am lawer o flynyddoedd. Os dych chi'n gallu sefyll yn agos iawn dych chi’n gallu dal yn gweld sticeri ar y ffenestr, gan gynnwys un dywediad "Get your Mirrorcard form HERE". Does dim syniad gyda fi beth oedd hynny. Rydw i wedi gweld llawer o hen adeiladau yn diflannu yn yr ardal, felly roeddwn i'n meddwl y byddwn i dynnu llun o'r hen siop cyn roedd e rhy hwyr.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I went down the street to visit our local builders' merchants. (We are thinking of another building project ...) Near the builders yard is an old house that used to be an old shop. I remember cycling past it on my tricycle when I was very young. It was a newsagent at the time but it has been closed for many years. If you can stand very close you can still see stickers on the window, including one saying "Get your Mirrorcard form HERE". I have no idea what that was. I've seen many old buildings disappear in the area, so I thought I'd take a photo of the old shop before it was too late.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.