tridral

By tridral

Yn yr ysbyty

Yn yr Ysbyty ~ In the hospital

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n hoffi’r golau yn y paentiad hwn. Mae'n ar y wal yn un o'r coridorau yn yr Ysbyty Athrofaol. Cafodd e ei baentio ym 1996 - nawr byddai angen mygydau ac yn gadw ein pellter. Heddiw, rydw i'n hapus i ddweud, roedd y rhan fwyaf o bobol yn gwisgo mygydau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I like the light in this painting. It's on the wall in one of the corridors at the University Hospital. It was painted in 1996 - now we would need masks and to keep our distance. Today, I'm happy to say, most people wore masks.

Comments
Sign in or get an account to comment.