Rhyw ddydd daw fy mhlinth

Rhyw ddydd daw fy mhlinth ~ One day my plinth will come

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Tipyn bach o waith heddiw. Rydw i wedi bron â gorffen gosod y ffens a chlirio'r malurion o'r plinth. Hefyd rydyn ni wedi archebu concrit cymysg parod a fydd yn cyrraedd ddydd Mercher neu ddydd Iau.  Bydd y gwaith yn gorffen yn fuan ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

A bit of work today. I have almost finished installing the fence and clearing the debris from the plinth. We have also ordered ready-mixed concrete which will arrive on Wednesday or Thursday. The work will be finished soon ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.