tridral

By tridral

Cymylau

Cymylau ~ Clouds

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ddiwedd ein diwrnod enciliad aethon ni allan am dro i'r cae ger lle rydyn ni'n byw. Roedden ni'n lwcus gyda'r tywydd oherwydd arhosodd e'n braf tra roedden ni'n cerdded.  Roedd yr awyr yn brydferth iawn gyda llawer o gymylau diddorol.  Yna, mae ychydig o funudau ar ôl i ni gyrraedd adre, dechreuodd e fwrw glaw. ... Lwcus iawn yn wir.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

At the end of our retreat day we went out for a walk to the field near where we live. We were lucky with the weather because it stayed nice while we were walking. The sky was very beautiful with lots of interesting clouds. Then, just a few minutes after we got home, it started raining. ... Very lucky indeed.

Comments
Sign in or get an account to comment.