Y rhyfedd cyfarwydd

Y rhyfedd cyfarwydd ~ The strange familiar

Art makes the familiar strange so that it can be freshly perceived. To do this it presents its material in unexpected, even outlandish ways: the shock of the new.”
—Viktor Shklovsky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw roedd ein diwrnod llawn cyntaf adre. Roedd rhaid i ni agor ein cesys dillad a dechrau'r proses golchi llawer o bethau.... Roedd rhaid i ni siopa hefyd oherwydd bod ein cypyrddau’n wag. Mae'n teimlo'n rhyfedd wthio troli o gwmpas archfarchnad. Mae peswch ac annwyd arnon ni hefyd ... anrheg o Khatmandu. Ac rydyn ni wedi blino.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was our first full day at home. We had to open our suitcases and start the process of washing lots of things... We also had to shop because our cupboards were empty. It feels strange to push a trolley around a supermarket. We also have coughs and colds ... a gift from Khatmandu. And we are tired.

Comments
Sign in or get an account to comment.