tridral

By tridral

Nid yn union Arberth

Nid yn union Arberth

Nid yn union Arberth ~ Not exactly Narberth

Don't Go Telling Me (That It's Over)’ - Jodie Marie

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n ni mynd ar ein gwyliau yn Ninbych-y-pysgod ers degawdau - ond eleni rydyn ni'n meddwl y byddwn ni'n torri'r dilyniant. Doedden ni ddim yn mynd i Ddinbych-y-pysgod eleni oherwydd y roedd e'n rhy ddrud a rhy orlawn.

Pan rydyn ni'n mynd i Ddinbych-y-pysgod rydyn ni'n ymweld ag Arberth yn aml. Maen dre braf gyda llawer o siopau diddorol - a hefyd cartref y Jodie Marie rhyfeddol. Pan mae'r siop 'Pearls' wedi cael ei hagor yn yr Eglwys Newydd cawson ni ein hatgoffa o'r siopau yn Arberth ac roedd e'n fel bod ar ein gwyliau yn ein pentref ein hun.

Mae iechyd Nor'dzin yn gwella'n raddol a heddiw roedd hi'n ddigon da i gerdded i'r pentref am frecwast ac yn gwneud tipyn bach o siopa (gan gynnwys yn 'Pearls'). Mae rhaid iddi hi fod yn ofalus ar hyn o bryd ac nid yn gwneud gormod. Rydyn ni'n gobeithio y bydd ei hiechyd hi yn parhau i wella.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We've been going on holiday in Tenby for decades - but this year we think we'll break the sequence. We didn't go to Tenby this year because it was too expensive and too crowded.

When we go to Tenby we often visit Narberth. It's a nice town with lots of interesting shops - and also the home of the wonderful Jodie Marie. When the 'Pearls' shop was opened in Whitchurch we were reminded of the shops in Narberth and it was like being on holiday in our own village.

Nor'dzin's health is slowly improving and today she was well enough to walk to the village for breakfast and do a bit of shopping (including in 'Pearls'). She just has to be careful now and not do too much. We hope her health continues to improve.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.