tridral

By tridral

Portread rhewllyd

Portread rhewllyd ~ Icy portrait

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni fwynhau diwrnod llawn gyda Sam, o amser brecwast i amser mynd adre. Gwnaethon ni archwilio'r ardd, tan roedd tad-cu yn rhy oer, ac yna archwilio bocs mawr o Lego ac yn adeiladu pethau diddorol. Mae wedi bod yn gwpl o ddiwrnodau hyfryd ac rydyn ni'n edrych ymlaen at wneud e eto rhywbryd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We enjoyed a full day with Sam, from breakfast time to home time. We explored the garden, until tad-cu was too cold, and then explored a large box of Lego and built interesting things. It's been a lovely couple of days and we look forward to doing it again sometime.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.