Diddordeb mewn popeth

Diddordeb mewn popeth ~ Interested in everything

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cerddon ni i'r pentref, yn araf, gyda Sam heddiw. Mae'n cymryd amser hir oherwydd ei fod e'n ddiddordeb mewn popeth ac mae'n wastad yn stopio i edrych ar rywbeth. Mae'n gyfareddol i weld y byd trwy ei llygaid.

Gwnaeth e fwynhau ffeindio y gallai gyffwrdd yr helygen sy'n tyfu ar ochr arall y nant. "Rydw i'n gallu cyffwrdd â'r goeden!" meddai.

Aethon ni i rai o siopau ac wedi cael pryd o fwyd yn Fino Lounge cyn cerdded (yn araf) adre.

Mae Sam yn dal gyda ni dros nos - ei dro cyntaf i gysgu heb ei mam neu dad yn y tŷ. Yn ffodus mae'n blentyn hapus - a heno plentyn wedi blino hefyd. Cysgu'n dda ac yn a breuddwydio am goed - neu rywbeth arall.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We walked to the village, slowly, with Sam today. It takes a long time because he is interested in everything and always stops to look at something. It is fascinating to see the world through his eyes.

He enjoyed finding that he could touch the willow growing on the other side of the stream. "I can touch the tree!" he said.

We went to some shops and had a meal at Fino Lounge before walking (slowly) home.

Sam is staying with us overnight - his first time sleeping without his mum or dad in the house. Fortunately he is a happy child - and tonight a tired child too. Sleep well and dream of trees - or something else.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.