tridral

By tridral

Symud a newid

Symud a newid ~ Moving and changing

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae ymwelwr bach gyda ni'r wythnos hon - mae Sam yn aros gyda ni dros nos, nos Fawrth. Felly cawson ni diwrnod brysur iawn oherwydd penderfynon ni paratoi ystafell i Sam, tynnu'r addurniadau Nadolig i lawr, a symud y dodrefn yn y lolfa mewn paratoad i'r teledu newydd ddydd Gwener. Roedd diwrnod llawn o waith ac roeddwn ni wedi blino erbyn roeddwn ni wedi gorffen.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have a small visitor this week - Sam is staying with us overnight, Tuesday night. So we had a very busy day because we decided to prepare a room for Sam, take down the Christmas decorations, and move the furniture in the lounge in preparation for the new TV on Friday. It was a full day of work and we were tired by the time we were finished.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.