tridral

By tridral

Estron

Estron ~ Alien

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n hoffi'r ffordd y mae realiti yn parhau heb wneud unrhyw ddiwrnod yn fwy arbennig nag arall. Nadolig, Calan, Dydd Llun, pa un bynnag... Ond mae pob diwrnod yn arbennig mewn rhyw ffordd - ac rydyn ni'n ei gofio ar Blipfoto.

Heddiw aethon ni i weld Richard, Steph a'u plant yn y Rhath. (Roedd y tywydd yn oer ac yn wlyb, felly aethon ni mewn tacsi).

Cawson ni amser hwyl (fel arfer), yn chwarae gyda Lego a dominos ac yn darllen llyfrau. Gwnaeth y plant yn mwynhau yn arbennig '
There's an Alien in Your Book'. Mae'n llyfr ysblennydd ac yn ddiddorol sy'n gwahodd rhyngweithio ac yn addysgu llawer am dderbyniad a charedigrwydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I like the way reality continues without making any day more special. Christmas, New Year's, Monday, whatever ... But every day is special in some way - and we remember it on Blipfoto.

Today we went to see Richard, Steph and their children in Roath. (The weather was cold and wet, so we took a taxi).

We had a fun time (as usual), playing with Lego and dominoes and reading books. The children particularly enjoyed 'There's an Alien in Your Book'. It is a splendid and fascinating book that invites interaction and teaches much about acceptance and kindness.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.