Pabell ar ia

Pabell ar ia ~ Tent on ice

( Pabell , Papilio , Pavilion )

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae diddordeb gyda fi mewn geirdarddiad, yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac yn arbennig lle mae'r ddau yn ymuno. 'Pabell' ydy 'Tent' yn Gymraeg. O ble mae'r gair yn dod? O Ladin, wrth gwrs. Gadawodd y milwyr Rhufeinig eu iaith yn Gymraeg pan ddychwelon nhw i Rufain.

'Pabell' yn dod o 'pāpiliō', sy'n golygu 'butterfly' ('pili-pala'), 'moth' ('gwyfyn') ... a 'tent' ('pabell'). Beth yw'r perthynas rhwng 'pabell' a 'pili-pala'? Mae'n oherwydd (yn ôl pob tebyg) bod edrychodd y babell fawr filwrol Rhufeinig fel adenydd.

Felly 'pabell' a 'pili-pala' yn perthyn oherwydd Roedd milwyr Rhufeinig yma. Yn Saesneg rydyn ni'n cael 'Pavilion' ac yn Ffrangeg rydyn ni'n cael 'Papillon'. Pwy fyddai wedi meddwl bod y ddau yn perthyn?


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm interested in etymology, in English and Welsh, and especially where the two join. 'Pabell' is 'tent' in Welsh. Where does the word come from? From Latin, of course. The Roman troops left their language in Welsh when they returned to Rome.

'Tent' comes from 'pāpiliō', meaning 'butterfly', 'moth' ... and 'tent' ('tent'). What is the relationship between 'tent' and 'butterfly'? It is because (presumably) that the Roman military marquee looked like wings.

So 'tent' and 'butterfly' are related because Roman soldiers were here. In English we have 'Pavilion' and in French we have 'Papillon'. Who would have thought the two were related?

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.