Mae'r gwaith (bob amser) yn parhau...

Mae'r gwaith (bob amser) yn parhau... ~ The work is (always) ongoing...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treuliais i'r diwrnod yn parhau gweithio ar glirio'r ardd. Roedd y prosiect heddiw yn rhoi panel ffens i fyny ac yn ail-adeiladu'r cypyrddau gardd a ddrylliwyd gan storm 'Arwen'. Rydyn ni'n gobeithio bydd y panel ffens yn gwarchod y cypyrddau y tro nesa. Mae'r newyddion da - fe gymerodd hi drwy'r dydd ond gwnes i gwblhau'r gwaith.

Ymlaen at y peth nesaf...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I spent the day continuing to work on clearing the garden. Today's project was putting up a fence panel and rebuilding the garden cupboards wrecked by storm 'Arwen'. We hope the fence panel will protect the cupboards next time. The good news is - it took all day but I got the job done.

On to the next thing ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.