tridral

By tridral

Meddwl am arddio

Meddwl am arddio ~ Thinking about gardening

“The highest reward for a man's toil is not what he gets for it but what he becomes by it.”
― John Ruskin

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heulwen lachar, cawodydd miniog, gwyntoedd oer - mae'r tywydd yn newid. Os bydd hi'n dod tipyn bach yn gynhesach byddan ni'n dechrau meddwl am arddio.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Bright sunshine, sharp showers, cold winds - the weather is changing. If it gets a little warmer we'll start thinking about gardening.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Hen gostreli mewn gardd
Description (English): Old flagons in a garden

Comments
Sign in or get an account to comment.