tridral

By tridral

Yn y pentref arddio

Yn y pentref arddio ~ At the garden village

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r Canolfan Garddio yn Nhreforgan yn tua saith cilometr o'n tŷ ti i fyny'r Daith Taf.  Mae taith hawdd ar ein beiciau ac mewn tywydd da taith ddymunol iawn hefyd. Aethon ni yna heddiw, yn rhannol oherwydd ein bod yn hoffi'r daith, yn rhannol i fynd i'r caffi, ac yn rhannol i brynu had adar hefyd. Cawson ni bryd o fwyd da iawn yna cyn crwydro o gwmpas y siopau. Dydy e ddim yn 'canolfan arddio' mae'n 'pentref garddio' nawr gyda llawer o siopau.

Yn ogystal â siop yr ardd rydyn ni'n hoffi siop y gegin a'r neuadd fwyd hefyd.  Weithiau rydyn ni'n mynd i'r siop ddyfrol jyst i edrych ar y pysgod. Ond y tro hwn - penderfyniad digymell - prynon ni tri ohonyn nhw hefyd.  Mae pysgodyn unig gyda ni yn un o'n pyllau ac roedden ni'n meddwl byddai'n gwerthfawrogi'r cwmni. Felly aethon ni adre gyda phymtheg kilo had adar, tri kilo blawd a tri physgodyn hefyd. Roedd yn ddiwrnod allan pleserus.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The Garden Centre at Morganstown is approximately seven kilometers from our home up the Taff Trail. An easy ride on our bikes and in good weather a very pleasant trip too. We went there today, partly because we liked the trip, partly to go to the cafe, and partly to buy bird seed as well. We had a really good meal there before wandering around the shops. It's not a 'Garden Centre' it's a 'Garden Village' now with lots of shops.

As well as the garden shop we also like the kitchen and food hall. Sometimes we go to the aquatic store just to look at the fish. But this time - a spontaneous decision - we bought three of them as well. We have a lonely fish in one of our pools and thought it would be worth the company. So we went home with fifteen kilos of bird seed, three kilos of flour and three fish as well. It was an enjoyable day out.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.