Chubb Safe

We emptied the old fire safe today. It was built built in 1980 and has given years of service to the Information Services department at the University. It was full of old computer tapes and most of them are going to be destroyed. Another department will now be able to use the safe.

Dyn ni wedi gwagio'r hen coffor tân heddiw. Cawson e ei adeiladu yn 1980 ac mae e wedi rhoi mlynydoedd o wasanaeth i'r adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn y Brifysgol. Roedd e'n llawn o hen tapiau cyfrifiaduron a mwya o nhw yn mynd i fod yn dinistrio. Bydd adran arall yn gallu ddefnyddio'r coffor nawr.

Comments
Sign in or get an account to comment.