Alexandra Gardens

Roedd e'n diwrnod hyfryd heddiw - teimlodd e fel yr Haf - roedd llawer o bobl yn y parc yn mwynhau'r tywydd. Yfory dyn ni'n mynd i Nepal. Byddwn ni'n dod yn ôl mewn deg diwrnod.

It was a beautiful day today - it felt like summer - there were many people in the park enjoying the weather. Tomorrow we are going to Nepal. We will come back in ten days.

Comments
Sign in or get an account to comment.